Press "Enter" to skip to content

Na UW wyłoniono zwycięzców grantów na innowacyjne projekty

Ogłoszono listę zwycięskich zespołów naukowych oraz naukowców, którzy otrzymają finansowe wsparcie na rozwój innowacyjnych projektów. Wśród laureatów konkursu na grant „Inkubator Innowacyjności+” aż dziewięciu nagrodzonych związanych jest z Uniwersytetem Warszawskim. Wśród nich znaleźli się naukowcy z wydziałów biologii, chemii, geologii i psychologii.

6 lutego 2018 r. ogłoszono zwycięzców drugiej edycji konkursu na grant z programu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wspieranie naukowców w zarządzaniu wynikami badań i prac rozwojowych w kierunku komercjalizacji. Przedmiotem zgłoszeń o dofinansowanie są projekty będące w fazie przedwdrożeniowej – wyniki badań, technologie oraz projekty z dużym potencjałem rynkowym.

Ze względu na swój charakter „Inkubator Innowacyjności+” pozwala poddać analizie kondycję polskiej nauki z perspektywy potencjału komercjalizacji odkryć, badań naukowo-rozwojowych oraz pomysłów zgłaszanych przez pracowników uczelni.

Aż 9 nagrodzonych zespołów związanych jest z Uniwersytetem Warszawskim. W tej grupie aż 5 zespołów otrzymało dodatkowe dofinansowanie związane z planowanym utworzeniem spółek typu spin-off, które mają wprowadzać nowe rozwiązania na rynek. W tegorocznej edycji konkursu naukowcy ubiegali się o dofinansowanie do kwoty 60 tys. zł przeznaczone na dalsze badania oraz do 20 tys. zł w kategorii najlepszego pomysłu na spółkę spin-off. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z wydziału biologii, chemii, geologii oraz psychologii.

Innowacja w fazie rozwoju – na co przeznaczone zostaną inwestycje?

Wśród nagrodzonych projektów na uwagę zasługuje nowatorska terapia leczenia ciężkich infekcji oraz lekoopornych chorób u zwierząt – przy pomocy wyselekcjonowanych szczepów bakteriofagów. Projekt realizowany przez dr. Piotra Golca z Wydziału Biologii UW przeszedł wstępne fazy badań uzyskując satysfakcjonujące rezultaty. W tym roku ma powstać spółka typu spin-off, której celem będzie wprowadzenie innowacji na rynek.

Równie ciekawym pomysłem jest opracowanie przez dr. Macieja Mazura z Wydziału Chemii UW prostego urządzenia służącego do oznaczania w warunkach domowych poziomu białka w moczu. Dzięki temu chorzy na zespół nerczycowy mogą z wyprzedzeniem wykrywać nawroty choroby i odpowiednio wcześniej podać właściwe leki. Na zespół nerczycowy chorują głównie dzieci, a stosowane terapie bazują na obciążających organizm sterydach. Wczesne rozpoznanie nawrotu choroby pozwala ograniczyć lub nawet wyeliminować sterydy z terapii. Dr Mazur planuje uruchomić spółkę spin-off i po opatentowaniu wynalazku wprowadzić urządzenie na rynek.

Innym pomysłem, którego zwieńczeniem ma być uniwersytecka spółka spin-off jest opracowanie hybrydowych peptydomimetyków do zastosowań w bólu neuropatycznym. Zespół projektowy działający pod kierunkiem dr. Rafała Wieczorka dowodzi, że na chroniczne bóle neuropatyczne spowodowane trwałym uszkodzeniem układu nerwowego cierpi ok. 7% ludzi, a na ten rodzaj bólu nie ma trwałej i skutecznej terapii. Naukowcy z UW są pewni, że na podstawie swoich odkryć mogą opracować zupełnie nowy typ leku przeciwbólowego będącego skuteczną odpowiedzią na bóle neuropatyczne.

Kolejny projekt, który zmierza do utworzenia spółki spin-off to prototyp osobistego monitora hemodializy autorstwa mgr. Michała Michalca. Urządzenie m.in. oznacza wybrane toksyny mocznicowe usuwane w czasie hemodializy. Urządzenie monitoruje stężenie toksyn, a wynik jest prezentowany w formie indywidualnego profilu pacjenta. Na tej podstawie można dokonywać obliczeń podstawowych parametrów opisujących wydajność i adekwatność prowadzonego leczenia. Rozwiązanie wykorzystujące m.in. mobilną aplikację ma przyczynić się do redukcji powikłań, jakie zdarzają się po dializach.

Na uwagę zasługuje fakt, że połowa zgłoszeń ma związek z wynalazkami oraz badaniami z obszaru ochrony zdrowia, medycyny i weterynarii. Pozostałe projekty dotyczą różnych dziedzin – m.in. nowatorskiej metody usuwania arsenu z zanieczyszczonych wód czy termoplastycznych i bioaktywnych nanokompozytów polimerowych. Wśród nagrodzonych projektów jest również pomysł opracowania warsztatów geologicznych dla uczniów szkół, czy sposób walidacji metod pracy z dziećmi uczących się języków.

Be First to Comment

Dodaj komentarz


Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Na UW wyłoniono zwycięzców grantów na innowacyjne projekty

przez redakcja serwisu przeczytasz w: 3 min
0