Press "Enter" to skip to content

Konsorcjum Thorium Space i Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa otrzyma 38,7 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) przyznało dofinansowanie dla projektu SUBCOM złożonego przez Thorium Space, innowacyjny startup tworzący nowatorskie rozwiązania dla przemysłu kosmicznego oraz Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, warszawski instytut badawczy działający w branży lotniczej i kosmicznej. Konsorcjum zajmie się rozwojem systemów łączności i nawigacji dla zastosowań kosmicznych oraz rakietowych. Zwieńczeniem prac będzie umieszczenie na niskiej orbicie ziemskiej (LEO) mini-konstelacji trzech satelitów w standardzie cubesat wyposażonych w moduły retransmisyjne.

– Miło nam ogłosić, że przystępujemy do realizacji projektu SUBCOM, poprzez który chcemy wprowadzić na światowy rynek nowe, innowacyjne systemy łączności. Grupami docelowymi będą producenci platform satelitarnych, rakiet suborbitalnych, małych rakiet orbitalnych (tzw. micro launchers, czyli rakiet zdolnych do wynoszenia na orbitę ładunków użytecznych o masie do 500 kg) oraz rakiet wojskowych. – informuje Paweł Rymaszewski, prezes zarządu Thorium Space.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez prace badawczo-rozwojowe i produkcję prototypów oraz ich weryfikację w warunkach laboratoryjnych – dotyczyć to będzie m.in. kwalifikacji rozwijanego sprzętu w laboratoriach środowiskowych Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Następnie przeprowadzona zostanie integracja tych systemów i testy funkcjonalne, zakończone testem lotnym na niskim pułapie. Równolegle będą trwały prace związane z adaptacją platformy satelitarnej, którą dysponuje Thorium Space, i jej integracja z rozwijanym w ramach projektu ładunkiem użytecznym.

Synergia nauki i przemysłu

– Projekt SUBCOM pozwoli na testowanie nowych technologii kosmicznych oraz rakietowych. W tym celu wykorzystana zostanie rakieta suborbitalna ILR-33 BURSZTYN 2K opracowana w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Rakieta umożliwi wykonywanie badań naukowych – obejmą one m.in. sondowanie atmosfery, obserwacje astronomiczne ponad atmosferą oraz badania w warunkach mikrograwitacji. Dzięki hybrydowemu napędowi rakietowemu, wykorzystującemu wysoko stężony nadtlenek wodoru, rakieta jest przyjazna środowisku oraz umożliwia elastyczne planowanie misji niedostępne dla tradycyjnych rakiet suborbitalnych. – wyjaśnia dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Projekt SUBCOM pozwoli także na realizację potrzeb przemysłowych, poprzez demonstrację i walidację technologii w locie. Dzięki testom lotnym rozwijane systemy komunikacji rakietowej i satelitarnej osiągną co najmniej VII poziom gotowości technologicznej (TRL 7).

– Ostatecznym sprawdzianem dla projektowanych urządzeń będzie kampania lotna na pokładzie rakiety suborbitalnej ILR-33 BURSZTYN 2K rozwijanej przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, w trakcie której przetestowane zostaną systemy komunikacji ziemia-rakieta-satelita oraz inercyjno-radarowy system nawigacji. Rakieta zostanie dostosowana do wymogów w zakresie m.in. systemów zasilania, komputera pokładowego oraz struktury. Mam na myśli umożliwienie przeprowadzenia weryfikacji rozwijanych w ramach projektu systemów łączności. – dodaje Paweł Rymaszewski.

Realizacja projektu umożliwi oferowanie na światowym rynku nowych, innowacyjnych systemów łączności.

Konsorcjanci SUBCOM: innowacyjność i doświadczenie

Thorium Space jednocześnie pracuje nad nowatorską stacją 5G. W kwietniu br. projekt otrzymał prawie 10 mln zł dofinansowanie z NCBiR.

W czerwcu 2021 roku Thorium Space znalazło się na liście najbardziej innowacyjnych startupów kosmicznych, wyłonionych spośród ponad 2 tys. firm z całego świata. To jedyna firma w zestawieniu, która zajmuje się łącznością  (Advance Space Communication).

Udział Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w projekcie SUBCOM to kolejny przykład praktycznego wykorzystania opracowywanych technologii kosmicznych. Instytut rozwija współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną – do tej pory wziął udział w 20 projektach ESA w dziedzinie napędów kosmicznych i technologii rakietowych, będąc liderem w 14 z nich. W ostatnich latach zrealizowano także 3 projekty w tym obszarze w ramach programów Komisji Europejskiej. Instytut wziął udział w 4 projektach dotyczących napędów satelitarnych i rakietowych finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bliska współpraca z przemysłem ma na celu wdrożenie wyników prac B+R w postaci technologii i produktów na krajowym i europejskim rynku kosmicznym.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Konsorcjum Thorium Space i Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa otrzyma 38,7 mln zł

przez redakcja serwisu przeczytasz w: 3 min
0