Press "Enter" to skip to content

Carlson Investments S.A. z umową na usługi doradcze dla CVI

Carlson Ventures International Limited (CVI) zawarł z Carlson Investments S.A. umowę  świadczenia usług doradczych wykonywanych przez zespół Carlson Investments S.A. na rzecz CVI, a dotyczących koordynacji działalności inwestycyjnej w ramach inwestycji w Fundusz ASI EVIG ALFA sp. z o.o. sp.k. (EVIG ALFA) Umowa, zawarta na czas nieokreślony,  przewiduje wynagrodzenie bazowe w wysokości 120’000 EUR brutto rocznie oraz premię do wysokości 30% na rzecz Carlson Investments S.A. w przypadku sukcesów inwestycyjnych odnoszonych przez CVI w ramach poczynionych inwestycji za pośrednictwem EVIG ALFA.

Carlson Ventures International Limited dokonał szeregu bezpośrednich jak i pośrednich inwestycji w polskie spółki prawa handlowego, w tym m.in. w spółkę pod firmą: ASI EVIG ALFA sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu. Umowa pomiędzy Carlson Ventures International Limited a Emitentem została zawarta celem wsparcia doradczego i operacyjnego w ramach dokonanych inwestycji w Spółki portfelowe EVIG ALFA. Carlson Investments S.A. będzie wspierał Carlson Ventures International Limited swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze doradztwa w zakresie: pozyskiwania nowych projektów, planowania i realizacji „wyjść inwestycyjnych”, negocjacji z klientami, przygotowaniu umów i dokumentów, zapewnienie stosownych konsultacji prawnych oraz zastępstwa prawnego, wsparcia w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów, oceny i konsultacji projektów wraz z rekomendacją co do wyboru najbardziej perspektywicznych firm o największym potencjale rynkowym.

„Rozpoczynamy czynną i strategiczną współpracę doradczą, w ramach której zamierzamy się aktywnie dzielić z CVI swoim bogatym know-how w dziedzinie analiz i oceny potencjału rynkowego poszczególnych podmiotów. Działania obejmą m.in. wsparcie działalności realizowanej przez ASI EVIG ALFA sp. z o.o. sp.k. w ramach Projektu Bridge Alfa. Celem jest osiąganie synergii w działaniu obu podmiotów i optymalne wykorzystanie szerokich kompetencji, które posiada nasz zespół” – komentuje Aleksander Gruszczyński, Prezes Zarządu w Carlson Investments S.A.

Carlson Investments aspiruje do bycia czołowym graczem na europejskim rynku inwestycji w startupy

Spółka zamierza znacząco powiększyć swój portfel inwestycyjny w 2021 i 2022 r. Spółka notowana jest obecnie na giełdach w Warszawie i Frankfurcie a jej plany obejmują także wejście na jeden z rynków Nasdaq oraz inwestycje bezpośrednie na rynkach zagranicznych.  W tym roku Carlson Investments S.A., włącznie z EVIG ALFA będzie posiadał portfelu inwestycyjny składający się z minimum 25 spółek technologicznych z sektora fintech, medtech oraz biotech.

Głównym akcjonariuszem Carlson Investments S.A. jest założony w 2006 roku i zarządzany przez inwestora z Monako pana Artura Piotra Jedrzejewskiego fundusz Carlson Ventures International Limited, dysponujący kapitałem początkowym w wysokości 100 mln USD. Carlson Ventures International jest również największym udziałowcem (Limited Partner) EVIG ALFA, z powodzeniem inwestującym w startupy na rynku polskim.

„Dzięki nowej umowie udało nam się uporządkować i usystematyzować relacje wewnątrz naszej grupy kapitałowej. Tym samym rozpoczynamy czynną i bliską współpracę doradczą, w ramach której będziemy dzielił się ze spółką Carlson Ventures International Limited („CVI”) swoimi kompetencjami oraz doświadczeniem w dziedzinie analiz i oceny potencjału rynkowego kluczowych podmiotów znajdujących się w portfelu lub pretendujących do tego grona Spółek w ramach portfela ASI Evig Alfa. Współpraca ta ma charakter strategiczny i kluczowy, a jej celem jest osiąganie maksymalnego zwrotu z poczynionych przez CVI inwestycji. Ten krok to dla nas jedno z podstawowych przedsięwzięć formalizujących współpracę pomiędzy naszą Spółką, Carlson Ventures International oraz Evig Alfa.” – dodaje Artur Piotr Jedrzejewski – CEO, Carlson Ventures International.

Be First to Comment

Dodaj komentarz


Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Carlson Investments S.A. z umową na usługi doradcze dla CVI

przez redakcja serwisu przeczytasz w: 2 min
0