Press "Enter" to skip to content

Budowa wsparcia dla wartości demokratycznych i rynkowych w Polsce

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przy wsparciu The Center for International Private Enterprise, Washington D.C. realizuje projekt pn. „Budowa wsparcia dla wartości demokratycznych i rynkowych w Polsce”.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy i dialogu publicznego w Polsce, Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech w obszarze wsparcia dla demokracji oraz gospodarki rynkowej.

W ramach projektu zorganizowane zostały dwa spotkania „okrągłego stołu” z udziałem liderów społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Uczestnicy spotkań zgłaszali swoje spostrzeżenia oraz uwagi dotyczące stanu demokracji w Polsce. Przeprowadzone zostały również 3 spotkania fokusowe z udziałem studentów, którzy wypowiadali się na temat swoich zainteresowań sprawami publicznymi, stanu demokracji w Polsce i sąsiednich krajach, poszczególnych atrybutów demokracji oraz wyzwań dla procesów demokratycznych. Zdania na temat stanu demokracji w Polsce były podzielone. Część uczestników uważała, że obecna sytuacja stwarza zagrożenia dla procesów demokratycznych. Z kolei inni byli zdania, że stan demokracji w Polsce nie jest ani gorszy ani lepszy niż w innych krajach.

By trafnie wskazać działania, które wzmocnią jakość debaty publicznej oraz przyczynią się do ograniczenia podziałów w społeczeństwie w ramach realizacji projektu przeprowadzono także badania internetowe. Przykładowo jedno z pytań w ankiecie dotyczyło porównania stanu polskiej demokracji do innych krajów w naszym regionie.

W efekcie przedstawionych prac powstanie raport, w którym znajdą się odpowiedzi na kluczowe pytania

 

  • W jakim kierunku zmierza demokracja w Polsce oraz co nią steruje?
  • Jakie jest nastawienie polskiego społeczeństwa do demokracji?
  • Jak demokracja wpływa na gospodarkę oraz przeciętnego obywatela?

W raporcie znajdą się nie tylko zalecenia dotyczące polityki, ale również określone zostaną możliwe do zrealizowania działania CIPE, polskich obywateli oraz społeczności biznesowych ukierunkowane na wsparcie demokracji oraz gospodarki rynkowej.

Raport zostanie wkrótce opublikowany na stronie Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Be First to Comment

Dodaj komentarz


Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Budowa wsparcia dla wartości demokratycznych i rynkowych w Polsce

przez redakcja serwisu przeczytasz w: 1 min
0