Press "Enter" to skip to content

Rolnictwo bezpieczne dla planety – czy to możliwe?

Środki ochrony roślin odgrywają ważną rolę w rolnictwie i  trudno wyobrazić sobie nowoczesną uprawę bez ich stosowania. Niestety utarło się, że pestycydy winne są wszelkim negatywnym zmianom w środowisku. Tymczasem nie dość, że jest to nie tylko uproszczenie, to jeszcze nieprawdziwe. Żaden środek ochrony roślin, który powoduje nieakceptowalne ryzyko dla ludzi i środowiska, nie przejdzie sita badań i rejestracji. Ponadto od ponad 20 lat producenci środków ochrony roślin działają na rzecz promocji odpowiedzialnego rolnictwa. Inicjatywy branży wpisują się w wiele obszarów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Podsumowanie aktywności firm zaprezentowało właśnie Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin w nowym raporcie „Klimat, środowisko, biznes”.

Zgodnie z najnowszymi danymi ONZ na świecie żyje ponad 7,8 miliarda ludzi[1], a do 2023 roku liczba ta ma przekroczyć 8 miliardów. Jest więc nas dwukrotnie więcej niż 50 lat temu! Czy możliwe jest wykarmienie 7 miliardów ludzi bez szkody dla środowiska? Rolnictwo stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami m.in.: ograniczoną powierzchnią gleby przydatnej pod uprawy, problemem z dostępnością wody, ociepleniem klimatu Ziemi i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi: suszami, powodziami, burzami. W przyszłości dla naszej planety decydujące stają się więc zrównoważona produkcja oraz łagodzenie zmian klimatu.

Europa neutralna dla klimatu?

Dużym krokiem UE w kierunku zrównoważonego rozwoju, w tym także zrównoważonego rolnictwa, ma być ogłoszony pod koniec 2019 roku Europejski Zielony Ład, obejmujący wiele różnych aspektów związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym. Do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Opublikowane w ramach programu strategie „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności” są ściśle powiązane z rolnictwem i jego przyszłością w Europie. Zakładają bowiem wprowadzenie w bardzo krótkim czasie ogromnych zmian w rolnictwie i jeszcze większego zaostrzenia restrykcji związanych z produkcją żywności. Cele stawiane przez unijne strategie są zrozumiałe, ale też ambitne.

– Czyste środowisko i wydajne rolnictwo nie stoją w sprzeczności. Podstawą działań branży środków ochrony roślin w zakresie badań i rozwoju jest poszukiwanie nowych metod ochrony roślin, które będą efektywne i przyjazne środowisku naturalnemu. Poprawa kondycji środowiska naturalnego leży w naszym interesie, ponieważ wpływa na wydajność rolnictwa, a więc tej dziedziny, w której się specjalizujemy – mówi Marcin Mucha, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Branża środków ochrony roślin od lat wspiera zrównoważony rozwój

Producenci środków ochrony roślin nie od dziś przywiązują bardzo dużą wagę do tego, w jaki sposób stosowane są oferowane przez nich produkty. Dlatego dokładają starań, aby szerzyć wiedzę na temat odpowiedzialnego użytkowania środków ochrony roślin. Co więcej, branża stale wspomaga rolników, wdrażając innowacje, które zwiększają bezpieczeństwo stosowania preparatów.

Innowacyjność i bezpieczeń­stwo (rolnika, konsumenta i środowiska) to działy, które są najsilniej rozwijane przez branżę środków ochrony roślin ze wszystkich obszarów inwe­stycyjnych w rolnictwo. Koszty całkowite wprowadzenia jedne­go produktu na rynek w latach 2010–2014 wyniosły 286 miliony USD. W 2020 roku producenci środków ochrony roślin podjęli szereg zobowiązań dotyczących m.in. technologii zwiększających precyzję stosowania tych preparatów oraz nowych rozwiązań
w zakresie ochrony roślin.

– Bezpieczeństwo człowieka i środowiska naturalnego stoi za każdym środkiem ochrony roślin, który znajduje się w sprzedaży. Gwarantują to długotrwałe i liczne badania oraz proces autoryzacji, które musi przejść każda substancja aktywna. W efekcie środki ochrony roślin możemy stosować bezpiecznie, jeśli trzymamy się ściśle przepisów prawa i zapisów w instrukcji. Ponadto producenci środków ochrony roślin dobrowolnie rozszerzają swoją odpowiedzialność za produkt prowadząc działania edukacyjne i oferując liczne innowacyjne rozwiązania poprawiające precyzję i bezpieczeństwo stosowania. Wybrane działania, które są wkładem branży w zrównoważone rolnictwo, przedstawiliśmy w naszym najnowszym raporcie – mówi dr Joanna Gałązka, ekspertka ds. rolnictwa zrównoważonego PSOR.

Klimat, środowisko, biznes

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin od lat działa na rzecz promocji rolnictwa zrównoważonego, prowadząc liczne kampanie informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe. Działania koncentrują się na czterech głównych obszarach:

Innowacje i inwestycje – producenci środków ochrony roślin inwestują w stworzenie nowych rozwiązań ochrony roślin tworząc m.in. biopestycydy. Oferują także liczne narzędzia cyfrowe – każdego roku nakłady ponoszone przez branżę na precyzyjne i cyfrowe technologie rosną i do 2030 roku mają osiągnąć wartość 10 mld euro.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – od 17 lat pomagamy rolnikom we właściwym zagospodarowaniu opakowań po środkach ochrony roślin. Nadzorowany przez Stowarzyszenie System Zbiórki Opakowań PSOR jest przykładem realizacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.

Wiedza i bezpieczeństwo człowieka – prowadzimy liczne szkolenia na temat odpowiedzialnego zakupu i stosowania środkow ochrony roślin poprzez m.in. filmy szkoleniowe w ramach Akademii PSOR.

W trosce o środowisko naturalne – wspieramy bioróżnorodność i ochronę środowiska, zachęcając rolników do przyjęcia dobrych praktyk z myślą o ochronie wód i owadów pożytecznych a konsumentów – do tworzenia miejsc przyjaznych owadom zapylającym w ramach akcji #PomagamyPszczołomBezLipy.

Więcej o działaniach producentów środków ochrony roślin można przeczytać w najnowszym raporcie „Klimat, środowisko, biznes”.

Be First to Comment

Dodaj komentarz


Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Rolnictwo bezpieczne dla planety – czy to możliwe?

przez redakcja serwisu przeczytasz w: 4 min
0