Press "Enter" to skip to content

Najważniejsze elementy przed złożeniem pozwu o rozwód

Przed wszczęciem postępowania o rozwód należy określić ściśle swoje oczekiwania, powody, a także przygotować samą treść pozwu. Wszystko to sprawi, że sprawa rozwodowa będzie mogła przebiegać po naszej myśli. Na samym początku konieczne jest określenie przesłanek do rozwodu. Sąd może orzec rozwód w przypadku, kiedy między małżonkami doszło do trwałego oraz zupełnego pożycia małżeńskiego. Jednocześnie nie ma możliwości pojednania. Oznacza to ponadto, że pomiędzy małżeństwem nie ma już więzi emocjonalnej, fizycznej, a także gospodarczej. Sąd orzeka rozwód w przypadku, kiedy rozpad pożycia nastąpił jakiś czas temu. Zatem pod uwagę bierze się również jaki czas upłynął od zupełnego rozstania się małżonków. Dodatkowo w przypadku, kiedy małżonkowie mają wspólne dzieci wówczas sąd uwzględnia także ich dobro.

Niezwykle ważne podczas sprawy rozwodowej oraz wnoszenia pozwu o rozwód jest określenie czy któryś z małżonków ponosi winę za zupełny rozkład pożycia. Na etapie składania pozwu można wystąpić z prośbą o orzeczenie winy lub też złożyć pozew bez orzekania o winie. W toku rozwoju sprawy rozwodowej sąd ustala który z małżonków jest w innym rozpadu związku. Jednocześnie sąd nie wskazuje udziału procentowego winy ani też tego który ze współmałżonków zawinił bardziej. Oczywiście w przypadku, kiedy oboje małżonków złoży zgodny wniosek o zaniechanie orzekania o winie wówczas sąd nie będzie rozpatrywał kwestii winy.

Najczęściej jednak orzeczenie o winie pozwala jednemu z małżonków uzyskać alimenty oraz odszkodowanie finansowe. Rzadziej ma ono charakter ambicjonalny, kiedy małżonek pragnie udowodnić, że druga strona jest w całości winna rozpadowi ich małżeństwa.

Dowiedz się więcej na https://radcasilski.pl/obszar-dzialalnosci/rozwod-gdansk/

W przypadku kiedy owocem małżeństwa są nieletnie dzieci wówczas sąd musi ustalić w wyroku rozwodowym które z małżonków uzyska władzę rodzicielską, jakie będą kontakty z dziećmi, a także jaka będzie wysokość należnych alimentów. W przypadku zgody obu stron sąd może nie orzekać w zakresie kontaktów z dziećmi. Jednakże rodzice są wówczas zobowiązani do przedłużenia porozumienia wychowawczego zawierającego sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a także zakres kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Kwestie rodzicielskie można zatem ustalić przed przedłożeniem pozwu rozwodowego. Z pewnością przyspieszy to sprawę rozwodową, a także pomoże uniknąć wielu nieprzyjemności przed sądem. W przypadku dzieci pełnoletnich nie są one obejmowane wyrokiem rozwodowym.

Rozwód – wniosek o zabezpieczenie

Możliwe jest także złożenie wniosku o zabezpieczenie. Może to zrobić każdy z małżonków nawet po zgłoszeniu pozwu o rozwód. Decydując się na zabezpieczenie powództwa uzyskuje się tymczasowe rozstrzygnięcie sądu w sprawie sytuacji prawnej rodziny na czas trwania rozwodu. Dzięki temu małżonkowie mogą zabezpieczyć swoje roszczenia majątkowe, lecz również niemajątkowe. Dotyczy to także miejsca pobytu dzieci, ich kontaktów, a także alimentów.

Rozwód – wspólne mieszkanie

W przypadku kiedy małżonkowie wspólnie mieszkają w wyniku rozwodu sąd rozstrzyga jaki ma być sposób korzystania ze wspólnego mieszkania lub domu rozwiedzionych małżonków. Na tym etapie jednak sąd nie może rozstrzygać o własności lokalu oraz nie może dokonać podziału majątku. Natomiast może dojść do sytuacji kiedy małżonek wykazuje się nagannym zachowaniem, które uniemożliwia spokojne mieszkanie drugiego z małżonków. W takich sytuacjach sąd może wskazać na eksmisję.

W przypadku złożenia wspólnego wniosku stron sąd może orzekać w zakresie podziału majątku, takiego jak wspólne mieszkanie czy też inne dobra materialne. Jednocześnie podczas podziału majątku sąd uwzględnia dobro nieletnich dzieci, aby miały one zapewniony jak najlepsze warunki materialne.

Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy małżonkowie decydują się na rozwód mając wspólny kredyt. Z zasady sąd rozwodowy nie realizuje podziału majątku, jednakże prowadzi go w przypadku wniosku małżonków. Ważne jest jednak, że sąd prowadzi tylko podział aktywów. Natomiast niedzieli on długów, ani żadnych innych zobowiązań kredytowych. Dlatego też wszystkie kwestie nie uregulowanego kredytu należy rozstrzygać z bankiem.

Be First to Comment

Dodaj komentarz


Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Najważniejsze elementy przed złożeniem pozwu o rozwód

przez Redakcja przeczytasz w: 3 min
0