Press "Enter" to skip to content

Kupić za gotówkę, czy za kredyt?

Kupić za gotówkę, czy za kredyt?

W zależności od tego, gdzie chce się kupić mieszkanie, można zrobić to albo za gotówkę albo za pomocą kredytu hipotecznego. W miejscowościach, które leżą na terenach wiejskich można zakupić dom po znacznie niższej cenie niż w większych miejscowościach. Bardzo często zdarza się tak, iż w Warszawie na przykład za metraż 25 m2 trzeba dać blisko 250 tys. zł. Jednak za mieszkanie o metrażu 75 m2 w Bytomiu zapłaci się około 260 tys. zł. Wiele osób woli się osiedlić w większych  miejscowościach, ponieważ jest tam łatwiej o zatrudnienie. W większych miejscowościach są również wyższe zarobki, jednak nie na każdym stanowisku stwierdzenie to odnosi odzwierciedlenie.

W zależności od tego czego oczekujemy, powinniśmy do tego dążyć. Niektórzy będą chcieli zamieszkać w górskiej miejscowości, by mieć możliwość jak najczęstszego chodzenia po górach. Inni będą chcieli zamieszkać nad morzem, ponieważ lubią czas wolny spędzać nad morzem. Jeszcze inni będą mieli ochotę mieszkać w centrum większych miast, ponieważ w takim wariancie wszędzie jest blisko. Łatwiej jest także znaleźć pracę.

Czasami łatwiej zdecydować się na dom, ponieważ nie trzeba płacić czynszu, a jedynie płaci się za rachunki. Czasami lepiej jest zamieszkać w bloku, ponieważ nie ma konieczności dbania o jakiekolwiek remonty. Jak ważniejsza jest wygoda, to stanowczo najlepszą opcją jest znalezienie mieszkania w bloku. Jeśli chce się mieć ciszę, to koniecznie zdecydować się należy na dom, ponieważ tylko tam nikt z sąsiadów nie będzie nam przeszkadzał. Decyzja zawsze jest zależna od nas samych, ponieważ to nasze potrzeby powinny zostać zaspokojone w całości.

Buy with cash or with credit?
Depending on where you want to buy an apartment, you can do it either with cash or with a mortgage. In towns that are located in rural areas, you can buy a house at a much lower price than in larger towns. It very often happens that in Warsaw, for example, for an area of ​​25 m2, you have to give nearly 250,000 sq m. PLN. However, for an apartment with an area of ​​75 m2 in Bytom, you will pay around 260,000. PLN. Many people prefer to settle in larger towns because it is easier to find employment there. Earnings are also higher in larger towns, but this statement is not reflected in every job.

Depending on what we expect, we should strive for it. Some will want to live in a mountain village in order to be able to walk in the mountains as often as possible. Others will want to live by the sea because they like to spend their free time by the sea. Still others will want to live in the center of larger cities, because in this variant, everything is close. It’s also easier to find a job.

Sometimes it’s easier to decide on a house because you don’t have to pay rent, you only pay the bills. Sometimes it is better to live in a block of flats because there is no need to take care of any renovations. As convenience is more important, finding an apartment in a block of flats is by far the best option. If you want to have silence, you should definitely choose a house, because only there will no neighbors disturb you. The decision is always up to us, because our needs should be met in full.

 

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Kupić za gotówkę, czy za kredyt?

przez Redakcja przeczytasz w: 2 min
0