Press "Enter" to skip to content

Zbiornik na olej opałowy – przepisy

Decydując się na ogrzewanie domu olejem opałowym, musimy dokładnie zaplanować gdzie i w jaki sposób będziemy magazynować paliwo grzewcze. Dlatego niezbędne jest zapoznanie się z aktualnymi przepisami dotyczącymi zbiorników na olej opałowy.

Zbiornik na olej opałowy: podstawowe przepisy

Należyte magazynowanie oleju opałowego, który będzie stanowił źródło ciepła w naszym domu, to gwarancja spokoju i bezpieczeństwa domowników. Magazynowanie paliwa podlega określonym przepisom, podobnie zresztą jak zasady zakupu paliw opałowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, olej opałowy o temperaturze zapłonu powyżej 55°C może być przechowywany wyłącznie w przeznaczonych do tego celu zbiornikach spełniających szczegółowo określone warunki. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie stwierdza, że magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C może odbywać się wyłącznie w bezciśnieniowych, stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy, lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku. Zgodnie z rozporządzeniem, pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników w magazynach oleju opałowego w budynku powinny być wyposażone w układ przewodów do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napełnienia, przekazujący sygnał do miejsca, w którym jest zlokalizowany króciec do napełniania zbiornika. Zbiorniki, wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny być chronione przed elektrycznością statyczną, zgodnie z warunkami określonymi w Polskich Normach dotyczących tej ochrony.

Gdzie umieścić zbiornik na olej opałowy?

Jak wskazano powyżej, zbiornik na olej opałowy lekki może znajdować się zarówno w piwnicy lub w pomieszczeniu technicznym w najniższej kondygnacji budynku, jak i na zewnątrz. Tak więc decyzja o tym, gdzie umieścić zbiornik na olej opałowy, zależała będzie przede wszystkim od dostępności przestrzeni odpowiedniej do tego celu. Jeżeli na najniższej kondygnacji naszego domu nie posiadamy odpowiedniego pomieszczenia, należy wybrać zewnętrzne zbiorniki na olej opałowy. Wybór miejsca, w którym je umieścimy, nie może być przypadkowy. Konieczne jest bowiem zachowanie należytej odległości zbiornika na olej opałowy od zabudowań.

Odległość zewnętrznego zbiornika na olej opałowy od budynków

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległość między budynkami a naziemnymi zbiornikami na olej opałowy o łącznej pojemności nieprzekraczającej 70 m³ powinna wynosić co najmniej 20 m. Odległość tę można zmniejszyć o połowę, pod warunkiem, że między budynkiem a zbiornikiem będzie znajdowało się oddzielenie przeciwpożarowe o klasie co najmniej R E I 120.

Innym sposobem na zmniejszenie wymaganej prawem odległości zbiorników na olej opałowy od zabudowań jest wybór zbiorników podziemnych. Zbiorniki tego typu mogą zostać umieszczone co najmniej 3 m od budynków. Należy zwrócić przy tym uwagę, że łączna pojemność podziemnych zbiorników na olej opałowy nie może przekroczyć w tym przypadku 35 m³.

Magazyn oleju opałowego w budynku: przepisy

Magazynowanie oleju opałowego wewnątrz budynku jest obwarowane przepisami, które szczegółowo określają warunki, jakie musi spełniać przeznaczone do tego celu pomieszczenie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. stanowi, że w pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn oleju opałowego powinna zostać wykonana izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytującej, która w przypadku awarii będzie w stanie pomieścić zawartość jednego zbiornika. Warto zauważyć jednak, że ten wymóg dotyczy wyłącznie zbiorników na olej opałowy jednopłaszczowych, natomiast nie podlegają mu zbiorniki na olej opałowy dwupłaszczowe, których konstrukcja uniemożliwia wydostanie się paliwa na zewnątrz w przypadku awarii.

Bez względu na rodzaj zastosowanych zbiorników, w myśl obowiązujących przepisów magazyn oleju opałowego musi zostać wyposażony w wentylację nawiewno – wywiewną zapewniającą od 2 do 4 wymian powietrza na godzinę, a także w okno lub w półstałe urządzenie gaśnicze pianowe. W magazynie oleju opałowego może być stosowane wyłącznie centralne ogrzewanie wodne, co ma swoje uzasadnienie w dbałości o bezpieczeństwo, na przykład w sytuacji pożaru.

Zbiornik na olej opałowy w kotłowni: przepisy

Warto nadmienić, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., dopuszcza się ustawienie niewielkiego zbiornika na olej opałowy o objętości nie większej niż 1 m3 w tym samym pomieszczeniu, co kocioł, pod następującymi warunkami:

  1. zbiornik znajduje się w odległości nie mniejszej niż 1 m od kotła,
  2. zbiornik jest oddzielony od kotła ścianką murowaną o grubości co najmniej 12 cm, przekraczającą wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i o 60 cm w poziomie
  3. zbiornik znajduje się w całości w wannie wychwytującej olej opałowy.

Obostrzenia dotyczące zabezpieczeń oraz umiejscowienia zbiornika zależą zatem od jego pojemności. Warto zwrócić na to uwagę i należycie oszacować nasze zużycie oleju opałowego przed wyborem zbiornika oraz miejsca, w którym go umieścimy.

Jak widać, obowiązujące przepisy dotyczące zbiorników na olej opałowy są jasne i dość szczegółowe. Warto zapoznać się z nimi bezpośrednio, sięgając do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Podsumowując, podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy dotyczące zbiorników na olej opałowy jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obowiązujące przepisy określają warunki, jakie powinny spełniać zarówno same zbiorniki na olej opałowy, jak i pomieszczenie, w którym są one umieszczone. Ponadto aktualne przepisy wskazują, w jakiej odległości od zabudowań można umieszczać zewnętrzne zbiorniki na olej opałowy.

Be First to Comment

Dodaj komentarz


Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Zbiornik na olej opałowy – przepisy

przez redakcja serwisu przeczytasz w: 4 min
0