Press "Enter" to skip to content

ID Logistics przejmuje GVT Transport & Logistics

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, ogłosił nabycie 100 proc. udziałów w GVT Transport & Logistics, będącej częścią GVT Group of Logistics.

Wraz z przejęciem, ID Logistics aktywnie realizuje międzynarodową strategię rozwoju. Grupa umacnia swoją pozycję w Europie poprzez zdobycie pozycji kluczowego gracza logistycznego w krajach Beneluksu. Beneluks jest trzecim co do wielkości rynkiem logistycznym w Europie kontynentalnej, po Niemczech i Francji oraz bramą dla wielu klientów z branży przemysłowej  i indywidualnych.

GVT TRANSPORT & LOGISTICS: GRACZ W KRAJACH BENELUKSU

GVT Transport & Logistics jest częścią  transportowo – logistyczną Grupy GVT założonej w 1957 roku. Oferuje usługi magazynowania, transportu drogowego i dostaw ostatniej mili. Dział BTT, który świadczy multimodalne rozwiązania kontenerowe, nie jest objęty transakcją i jego operacje będą nadal realizowane przez GVT Group of Logistics.

GVT Transport & Logistics zarządza 12 lokalizacjami, zatrudnia ponad 750 profesjonalistów, wynajmuje magazyny o powierzchni 200 000 m² oraz posiada flotę 285 samochodów ciężarowych w Holandii i Belgii. Główny oddział logistyczny w Tilburgu jest strategicznie zlokalizowany w pobliżu ważnych portów i lotnisk, z dobrym dostępem do transportu rzecznego, kolejowego i drogowego, co ma kluczowe znaczenie dla wielu międzynarodowych producentów mających swoje siedziby w tym regionie. GVT Transport & Logistics obsługuje zróżnicowane portfolio klientów, głównie globalne firmy z branży elektronicznej i dystrybucji produktów nieżywnościowych.

ID LOGISTICS I GVT TRANSPORT & LOGISTICS

Już od wielu lat GVT Transport & Logistics i ID Logistics z powodzeniem współpracują w krajach Beneluksu. Ich siedziby mieszczą się w Tilburgu. Połączenie obu firm pozwoli oferować unikalne usługi logistyczne oraz zapewni wysoką pozycję na tym strategicznym rynku.

Transakcja wymaga jeszcze zatwierdzenia przez holenderskie organy regulacyjne odpowiedzialne za monitoring fuzji i przejęć. Oczekuje się, że przejęcie zostanie sfinalizowane do końca 2021 roku.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sfinalizowania umowy przejęcia GVT Transport & Logistics, która kończy kilka lat owocnej współpracy i rozwoju. Dzięki temu przejęciu, ID Logistics Benelux stanie się kluczowym graczem na rynkach Beneluksu, szczególnie w Holandii, i będzie mógł oferować pełen zakres usług naszym obecnym i przyszłym klientom. Jestem pewien, że zespół i pracownicy GVT w ramach Grupy ID Logistics mają przed sobą obiecującą przyszłość i będą mogli rozwijać swoje know-how na dużą skalę” – Eric Hémar, Prezes i Dyrektor Generalny ID Logistics.

„W ciągu ostatnich 15 lat stworzyliśmy złożoną i zrównoważoną sieć dystrybucji z hubami w 6 lokalizacjach w krajach Beneluksu. Na szybko zmieniającym się i wymagającym rynku, ważne jest to, abyśmy mogli obsługiwać naszych klientów także w przyszłości. Jestem przekonany, że ten krok będzie stanowił jeszcze większą wartość dodaną dla naszych pracowników i klientów. Przejęcie przez ID Logistics oferuje nam większe możliwości rozwoju w przyszłości. Dzięki dotychczasowej owocnej współpracy jestem przekonany, że wysokie standardy i wartości wobec klientów i pracowników zostaną utrzymane” – Wil Versteijnen, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy GVT.

„Przejęcie  GVT Transport & Logistics jest bardzo dobrą wiadomością także dla polskiego oddziału ID Logistics i jednocześnie jednym z elementów realizacji strategii Grupy w obszarze rozwoju samego transportu. Również w Polsce kładziemy duży nacisk na rozwój usług transportowych. Obecnie mamy już trzy dedykowane oddziały, odpowiedzialne za obsługę klientów pod kątem tworzenia dla nich konkretnych rozwiązań transportowych szytych na miarę. Dzięki wymianie doświadczeń oraz know-how, także z kolegami z krajów Beneluksu, będziemy mogli wzmocnić naszą ofertę i w tym zakresie” – Sylwia Dunn, Business Development Director, ID Logistics Polska

Be First to Comment

Dodaj komentarz

ID Logistics przejmuje GVT Transport & Logistics

przez redakcja serwisu przeczytasz w: 3 min
0