Press "Enter" to skip to content

Globalna zgodność postrzegana jako szansa – buduje zaufanie i dobre imię firmy

22 listopada 2021, Londyn/Warszawa: Mazars, międzynarodowa firma specjalizująca się w audycie, podatkach i doradztwie, przedstawia wyniki badania pt. „Budowanie zaufania: dlaczego zgodność globalna jest dziś tematem ważnym dla firm”. Badanie, oparte na ankiecie przeprowadzonej wśród 892 specjalistów ds. zgodności księgowej i podatkowej wyższego szczebla pracujących w międzynarodowych spółkach z 25 krajów, pokazuje ryzyka i szanse związane ze zgodnością teraz i w przyszłości. 

Możliwość tworzenia wartości

Osoby zarządzające działami zgodności widzą kwestie compliance jako szansę, a nie tylko jako kolejny obowiązek. 58% zgadza się z tym poglądem. Możliwości, które wiążą się ze zgodnością są istotne: budowanie zaufania, wzmacnianie pewności klientów i zyskanie dobrej reputacji. Spełnianie wymogów dotyczących zgodności z przepisami jest po prostu opłacalne: 65% respondentów czuje, że dobry poziom zgodności zwiększa pewność inwestorów; 64% mówi, że zwiększa zaufanie klientów; 61% twierdzi, że pomaga budować dobre imię.

Firmy polegają na pracownikach wyższego szczebla, żeby zachować zgodność z przepisami

W trzech czwartych firm (75%) członkowie zarządu lub dyrektorzy najwyższego szczebla angażują się w kwestie związane ze zgodnością raz na kwartał lub częściej (39% miesięcznie). Zaangażowanie to jest najczęściej elementem wcześniej zaplanowanego przeglądu ryzyk (50%), ale często jest również związane z poszukiwaniem nowych punktów widzenia lub możliwości (44%).

Ponad połowa firm spodziewa się, że w przyszłości będzie coraz trudniej spełnić wymogi związane ze zgodnością

Zasadniczo przedsiębiorstwa potwierdzają, że poświęcenie uwagi i zasobów na zgodność z przepisami dają pozytywne efekty: 82% jest przekonanych, że obecnie spełniają wymogi związane ze zgodnością i że będą nadal spełniać je w przyszłości. Jednakże ponad połowa z nich (51%) spodziewa się, że przestrzeganie zgodności z przepisami stanie się trudniejsze w ciągu najbliższych pięciu lat. Kwestie te stają się coraz bardziej złożone, przepisy zmieniają się szybko, a Covid-19 będzie nadal powodować zakłócenia. Około 38% respondentów wymienia złożoność przepisów jako jedno z największych wyzwań dla zapewnienia zgodności w ciągu najbliższych pięciu lat. Mniej więcej tyle samo wymienia wpływ pandemii, a 36% mówi o nowych przepisach. Brexit także stanowi pewne zakłócenie dla zgodności, ale nie jest wymieniany wysoko na liście wyzwań (ogólnie 23% wymienia go jako największe wyzwanie).

Eksperci z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w odróżnieniu od specjalistów z innych części świata, nie spodziewają się aż tak poważnych zmian w prawie, które w sposób znaczący wpłynęłyby na wypełnianie przez ich firmy wymogów compliance.

Liderzy wiedzą, że braki niosą za sobą znaczące ryzyko

Kierownicy działów compliance są świadomi znaczącego ryzyka i ewentualnych niedociągnięć: 77% mówi, że ich firmy musiały stawić czoła wyzwaniom związanym ze zgodnością oraz z przepisami księgowymi i podatkowymi w ciągu ostatnich pięciu lat. Konsekwencje zazwyczaj obejmują utratę reputacji, wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne i kary pieniężne.

Liderzy powinni inwestować w technologię, ale muszą też podnosić poziom wiedzy i umiejętności

Technologie (w szczególności uczenie maszynowe/sztuczna inteligencja) i umiejętności znajdują się wśród największych planowanych inwestycji w compliance: 45% twierdzi, że nowe technologie w zakresie zgodności z przepisami księgowymi i podatkowymi będą jednym z największych czynników wpływających na poprawę wyników ich działu w ciągu najbliższych pięciu lat. Jednakże, są one wstrzymywane przez brak wiedzy i umiejętności zespołu: dwóch na pięciu respondentów (42%) uważa, że jest to główna przeszkoda w osiągnięciu przez ich zespół celów w zakresie zgodności.

Duża spójność w regionach z kilkoma odstępstwami

Regiony i kraje podają zasadniczo podobne odpowiedzi w ankiecie, choć wystąpiło kilka różnic: 50% liderów w Ameryce Łacińskiej przeprowadza przegląd kwestii związanych z compliance raz na miesiąc lub częściej, co plasuje ich 11 punktów wyżej niż średnia światowa, najbardziej ze wszystkich ankietowanych regionów też postrzegają zgodność jako szansę (65% względem 58%). Respondenci w USA za największe wyzwanie w zakresie compliance uznają wzmożoną kontrolę ze strony organów regulacyjnych – co nie występuje wśród trzech największych wyzwań wśród ogółu respondentów. Ponadto zarządzający działami compliance w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Stanów Zjednoczonych byli szczególnie dotknięci koniecznością zwiększenia zasobów przeznaczonych na zgodność w ciągu ostatnich 12 miesięcy w porównaniu do średniej badania (odpowiednio 78%, 71% i 78%, w porównaniu do 60% ogółem).

Erick Gillier, Partner, Globalny Dyrektor ds. Zgodności w Mazars komentuje badanie, mówiąc że – Globalna zgodność zawsze była fundamentem dobrych praktyk biznesowych, ale nadal może być postrzegana przez niektórych jako kolejny obowiązek zamiast jako szansa, z której można skorzystać. Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób liderzy biznesowi podchodzą do kwestii globalnej zgodności, ile uwagi jej poświęcają, jakich zysków oczekują, jakie ryzyko przewidują i na czym koncentrują swoje inwestycje. Nasza ankieta i badanie pokazują, że dobrze zarządzana globalna zgodność upewnia inwestorów, zwiększa zaufanie klientów i buduje dobrą reputację w świecie zewnętrznym”.

– Wprawdzie specjaliści ds. compliance w Europie Środkowo-Wschodniej nie spodziewają się znaczących zmian w przepisach, jednak patrząc na sytuację w Polsce wiemy, że firmy muszą się przygotować na rozwój compliance w najbliższym czasie ze względu na ilość prognozowanych zmian prawa, szczególnie prawa podatkowego. – komentuje Monika Nowecka, partner odpowiedzialna za usługi księgowe i kadrowo-płacowe w Mazars w Polsce.

Erick Gillier podkreśla także, że – Ta ankieta i badanie jasno pokazuje, że liderzy biznesowi mają poczucie odpowiedzialności za zgodność z przepisami. Zważywszy na coraz bardziej rygorystyczną kontrolę nad biznesem, dla każdego, kto chce, by dobra firma była dobrze prowadzona, uspokajający powinien być wniosek, że większość liderów planuje planuje przeznaczyć większe zasoby finansowe i ludzkie na kwestie związane z compliance.

Be First to Comment

Dodaj komentarz


Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Globalna zgodność postrzegana jako szansa – buduje zaufanie i dobre imię firmy

przez redakcja serwisu przeczytasz w: 4 min
0