Press "Enter" to skip to content

Mazurska Manufaktura S.A. złożyła Dokument Informacyjny

Mazurska Manufaktura S.A., producent rzemieślniczych alkoholi mocnych oraz regionalnego piwa, złożyła wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynek NewConnect do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spodziewany w I kwartale br. debiut zamyka okres udanych emisji crowdfundingowych.

­Mazurska Manufaktura S.A. złożyła Dokument Informacyjny w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 224 008 akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D, E i F. Równocześnie spółka prowadzi aktywne działania celem zgromadzenia informacji o kontach maklerskich akcjonariuszy posiadających akcje serii B, co pozwoli na wprowadzenie w przyszłości do obrotu na rynku NewConnect również akcji wspomnianej serii.

– Uruchomiliśmy proces wprowadzenia akcji, gdyż traktuję debiut na NewConnect jako ogromną szansę, aby wejść na wyższy poziom rozwoju naszej spółki, oparty na wzmocnieniu naszej rozpoznawalności, wiarygodności i transparentności prowadzonego biznesu. W związku z tym liczę, że szybko dopełnimy formalności, by decyzja GPW w sprawie zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego była dla nas pozytywna – mówi Jakub Gromek, prezes zarządu Mazurskiej Manufaktury S.A.

Wartość nominalna wszystkich akcji wyniesie 35 zł, identycznie jak w trakcie ostatniej kampanii crowdinvestingowej na platformie Crowdconnect.pl.

– Debiut pokaże realną wartość naszej spółki, uwzględniającą nasz potencjał wzrostu i perspektywy rynku, a naszym akcjonariuszom pozwoli partycypować w oczekiwanym, stabilnym wzroście naszej spółki wynikającym z rosnącej popularności rzemieślniczych alkoholi – dodaje Jakub Gromek.

Debiutowi na NewConnect nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji.

W procesie wprowadzenia akcji do obrotu spółkę wspiera INC w roli autoryzowanego doradcy.

Debiut na NewConnect poprzedziły sukcesy w crowdfundingu

Spółka ma za sobą dwie kampanie crowdinvestingowe. W 2019 roku zakończyła zbiórkę na portalu Beesfund z ponad 1000 nowych akcjonariuszy na pokładzie, którzy nabyli akcje o łącznej wartości 2,54 mln zł. Wówczas uplasowało to firmę na 5. miejscu w zestawieniu największych emisji na platformach crowdfundingowych. Realizując cele emisyjne spółka zmodernizowała i doposażyła zabytkowy browar w Szczytnie by rozszerzyć ofertę wysokoprocentowych alkoholi kraftowych.

W listopadzie 2020 roku Mazurska Manufaktura S.A. sprzedała akcje na platformie Crowdconnect.pl. W dwóch etapach emisji w spółkę zainwestowało łącznie 326 akcjonariuszy, którzy nabyli akcje o wartości 4 375 000 zł, co było w tamtym czasie rekordową kwotą w historii polskiego crowdfundingu. Pozyskane środki zainwestowano w dalszą rewitalizację browaru w Szczytnie oraz wskrzeszenie historycznego piwa Jurand.

Konsolidacja lokalnych, historycznych marek piwa

Mazurska Manufaktura S.A. to rodzinna spółka działająca w zabytkowym, ponad 100-letnim Browarze w Szczytnie, specjalizująca się w produkcji mocnych alkoholi kraftowych oraz piwa. Zgodnie z długofalową strategią biznesową, poza rozwojem portfolio wysokoprocentowych trunków, Spółka planuje reaktywację znanych, regionalnych marek piwa, podupadających na przełomie wieków, m.in. w wyniku działalności dużych korporacji. Tylko w 2021 roku Spółka przejęła prawa do 11 historycznych marek piwa, z różnych regionów Polski. Pierwszym, wskrzeszonym piwem, wprowadzonym na rynek w lutym ub. r. był Jurand – kultowa marka produkowana przez Browary Warmińsko-Mazurskie. Wiosną Spółka przywróciła na rynek Kujaw markę Bractwo, a także reaktywowała Browary Bydgoskie. W październiku poinformowała o przejęciu kolejnej historycznej marki piwa z Małopolski – Krak.

W listopadzie ub.r. Mazurska Manufaktura S.A. weszła na regionalny rynek wrocławski podpisując umowę przejęcia 100 proc. udziałów spółki Browar Profesja. W wyniku transakcji spółka ze Szczytna rozszerzyła portfolio o atrakcyjne piwa kraftowe. Równocześnie, pierwszym zarządzeniem nowych władz była decyzja o wskrzeszeniu historycznej marki Odra, jak również skumulowanie we Wrocławiu produkcji wszystkich marek bezalkoholowych całej spółki.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Mazurska Manufaktura S.A. złożyła Dokument Informacyjny

przez redakcja serwisu przeczytasz w: 3 min
0