Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Zatoka Miła”

Zatoka Miła

Jezioro Ukiel Olsztyn

Olsztyn – Jezioro Ukiel Największym akwenem w Olsztynie jest Jezioro Ukiel. Jego wielkość przekracza sumę wielkości wszystkich pozostałych jezior razem wziętych. Wspomniane jezioro znacznie częściej w świadomości ludzi występuje pod mniej oficjalną nazwą Krzywe. Bardzo często wśród mieszkańców Olsztyna jest ono uznawane za dumę miasta. Akwen znajduje się w granicach…