Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Dziennik”

Wszyscy zainteresowani aktualnymi wydarzeniami w kraju, z pewnością każdego dnia śledzą dziennik, w którym przedstawiane są nagrania i zdjęcia dotyczące spraw istotnych z punktu widzenia opinii publicznej. W momencie, kiedy śledzimy dziennik, jesteśmy świadkami wydarzeń politycznych, zdarzeń na drogach, a także ciekawostek, których jak się okazuje w naszym kraju nie brakuje. Poruszające są również liczne reportaże przedstawiające problemy zwykłych, przeciętnych ludzi. Jeśli nie zdążymy bądź nie mamy możliwości obejrzeć dziennika w telewizji, są one dostępne również na stronach internetowych. Dużą dawkę wiadomości znajdziemy również na licznych serwisach informacyjnych, które na bieżąco informują nas o istotnych sprawach.

Stare domy pożerają pieniądze seniorów

National Reverse Mortgage Lenders Association (NRMLA), czyli największa amerykańska organizacja zrzeszająca podmioty oferujące produkty hipoteki odwróconej na tamtejszym rynku opublikowała wyniki badania dotyczące wrażliwości, podatności na zagrożenia finansowe seniorów. Określiła osiemnaście czynników, które wpływają na tę wrażliwość, wymieniając wśród najważniejszych problemy zdrowotne, brak dostępu do bezpłatnej opieki medycznej i pomocy opiekuńczej oraz mieszkanie w starym domu, który ma ponad 25 lat i wymaga ciągłych napraw lub remontów.[1] Podała też najczęstsze przyczyny, dla których tamtejsi seniorzy decydują się na hipotekę odwróconą. Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM twierdzi, że na polskim rynku jest podobnie.

9 października obchodzimy Światowy Dzień Poczty

Kiedy ostatnio zdarzyło Ci się wysłać list, który nie był odpowiedzią na pismo z banku, umową z operatorem telekomunikacyjnym, fakturą, reklamacją czy innym oficjalnym drukiem? Pytanie to warto zadać sobie 9 października, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Poczty, ustanowiony przez ONZ. Jego celem jest uświadamianie, jaką rolę w życiu społeczeństw i gospodarek pełni sektor pocztowy.

Gospodarka przyśpiesza, ale ma problemy z dostawami materiałów

Pandemia spowodowała zatory nie tylko w finansach firm, ale też w dostawach materiałów, części i podzespołów od zagranicznych kontrahentów. Najnowsze badanie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej „KoronaBilans MŚP” wskazuje, że trudności z zaopatrzeniem w komponenty zgłasza już ponad jedna trzecia firm z sektora MŚP (36,5 proc.). Tyle samo przedsiębiorców prognozuje, że problemy z dostawami będą się utrzymywać jeszcze przez najbliższe trzy miesiące. W najgorszej sytuacji są importerzy – trudności z uzyskaniem zamówionych towarów z zagranicy sygnalizuje już co drugi z nich.

Rolnictwo bezpieczne dla planety – czy to możliwe?

Środki ochrony roślin odgrywają ważną rolę w rolnictwie i  trudno wyobrazić sobie nowoczesną uprawę bez ich stosowania. Niestety utarło się, że pestycydy winne są wszelkim negatywnym zmianom w środowisku. Tymczasem nie dość, że jest to nie tylko uproszczenie, to jeszcze nieprawdziwe. Żaden środek ochrony roślin, który powoduje nieakceptowalne ryzyko dla ludzi i środowiska, nie przejdzie sita badań i rejestracji. Ponadto od ponad 20 lat producenci środków ochrony roślin działają na rzecz promocji odpowiedzialnego rolnictwa. Inicjatywy branży wpisują się w wiele obszarów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Podsumowanie aktywności firm zaprezentowało właśnie Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin w nowym raporcie „Klimat, środowisko, biznes”.

Dokąd zmierza uberyzacja biznesu?

Ekonomia współdzielenia, czyli sharing economy, ma krótką historię. Rozpowszechniła się mocniej zaledwie kilkanaście lat temu i zrewolucjonizowała rynek konsumencki, dając każdej osobie prywatnej możliwość dotarcia ze swoim produktem lub usługą globalnie. Najnowsze raporty prognozują, że w 2022 roku Europa będzie odpowiadać za 19,2% całkowitych dochodów sektora sharing economy, a wartość gospodarki współdzielenia wyniesie 40,2 mld dolarów.[1] Jednak trwająca obecnie pandemia znacząco osłabia erę prosumentów. Jak sharing economy będzie się zmieniać w nowych warunkach ekonomiczno-społecznych? Jakie nowe usługi mają szansę na rozwój dzięki cyfryzacji oraz czym są platformy B2B? Ekspert rynku i twórca platformy brief4U.com ocenia zagrożenia i szanse dla ekonomii współdzielenia w czasach pandemii.

W jakim miejscu jest biznes po roku koronawirusa?

Pandemia miała negatywny wpływ na gospodarkę. Większość branż ucierpiała, są jednak także takie, które radzą sobie dobrze, a niektóre w COVIDZIE nawet zyskały gospodarczo. Eksperci faktura.pl przeanalizowali liczbę faktur wystawianych w poszczególnych miesiącach przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Jakie branże chorują na COVID? Które są odporne, które „nabyły przeciwciała”?

Finansowanie NFZ: jest poprawa, ale pozostaje główną bolączką szpitali

Pomimo przeprowadzonej reformy w 2017 r. – wprowadzenia sieci szpitali i związanej z nią zmiany sposobu finansowania szpitali w Polsce, nadal główną barierą rozwoju tego rodzaju podmiotów leczniczych jest finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, wynika z najnowszego badania kadry menedżerskiej szpitali przeprowadzonego przez PMR. Narastającym problemem we wszystkich typach szpitali publicznych i niepublicznych są też trudności ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu, wynika z raportu PMR „Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2019. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw.”