Press "Enter" to skip to content

Lepsze z rynku pierwotnego czy wtórnego, lepsze za gotówkę czy na kredyt?

Lepsze z rynku pierwotnego czy wtórnego, lepsze za gotówkę czy na kredyt?

Niektórzy będą chcieli posiadać nowe mieszkanie. Zdecydowani zatem będą na poszukiwanie materiałów wykończeniowych, ekipy remontowej i wielu innych rzeczy. Niekiedy to będzie lepsze niż zakupienie mieszkania z rynku wtórnego i remontowanie go od praktycznie samych podstaw. W mieszkaniu z rynku pierwotnego jest wszystko nowe. Wystarczy je odpowiednio osuszyć i wykończyć. W lokalu pochodzącym z rynku wtórnego są do wymiany najczęściej rury wodno-kanalizacyjne, instalacja elektryczna oraz ogrzewanie, tutaj kaloryfery.

Inwestycja ta może się okazać znacznie droższa niż zakupienie i wykończenie nowego mieszkania. Możliwość przeliczenia sobie wszystkich kosztów związanych z remontem oraz wykończeniem zobrazuje koszta stanu mieszkania, jaki chcielibyśmy posiadać do zamieszkania. Mieszkania z rynku pierwotnego są tańsze wielokrotnie od tych z rynku wtórnego.

Nie da się też przejść oczywiście obojętnie obok ceny za mieszkanie z rynku wtórnego do remontu, ponieważ te są również dość często znacznie tańsze. Wybór jest trudny, jednak sami najlepiej jesteśmy w stanie określić czego oczekujemy. Niekiedy można trafić już na mieszkanie urządzone, które praktycznie sprawi, iż się w nim zakochamy. Kredyt można w razie potrzeby otrzymać bez większych problemów zarówno na lokal z rynku wtórnego, jak również z pierwotnego. Banki nie posiadają problemów z tym by przyznać kredyt na mieszkanie każdemu, kto posiada zdolność kredytową. Najlepiej jest być zatrudnionym na umowę o pracę, ponieważ jest ona najkorzystniej rozpatrywane zawsze we wnioskach kredytowych.

Better from the primary or secondary market, better for cash or for credit?

Some will want a new apartment. Therefore, they will be determined to look for finishing materials, a renovation team and many other things. Sometimes it will be better than buying an apartment from the secondary market and renovating it from scratch. Everything is new in the apartment on the primary square. Just dry them and finish them off. In the premises from the secondary market, there are usually water and sewage pipes, electrical installation and heating to be replaced, here radiators.

This investment may turn out to be much more expensive than buying and finishing a new apartment. The possibility of calculating all costs related to the renovation and finishing will illustrate the cost of the condition of the apartment that we would like to have for living. Apartments on the primary market are many times cheaper than those on the secondary market.

Of course, it is impossible to ignore the price of an apartment from the secondary market for renovation, because these are often much cheaper. The choice is difficult, but we are best able to determine what we expect. Sometimes you can find a furnished apartment that will make you fall in love with it. A loan can be obtained, if necessary, without major problems, both for premises on the secondary market and the primary market. Banks have no problems with granting a loan for an apartment to anyone who has creditworthiness. It is best to be employed under a contract of employment, because it is always considered best in loan applications.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Lepsze z rynku pierwotnego czy wtórnego, lepsze za gotówkę czy na kredyt?

przez Redakcja przeczytasz w: 2 min
0