close
Podsumowanie najważniejszych informacji Kwiecień 2016

Podsumowanie najważniejszych informacji 04.2016

Podsumowanie najważniejszych informacji 04.2016 Węgry przeprowadziły pierwszą emisję obligacji denominowanych w juanie. Wydawać by się mogło, że prezydent Węgier Orban chciał przypodobać się władzom w Chinach, bowiem nastąpiła emisja obligacja...

Swietłana Alliłujewa. Niepokorna córka tyrana

Swietłana Alliłujewa. Niepokorna córka tyrana?

Swietłana Alliłujewa. Niepokorna córka tyrana? W historii nie zawsze tak bardzo pasjonuje nas poznanie prawdziwego życia głównych „aktorów”, co ich najbliższego otoczenia. Jedną z takich osób jest z pewnością córka Stalina – Swietłana Alli...

Podsumowanie września 2015

Podsumowanie września 2015 roku

1. Chiny wciąż pozbywają się amerykańskich obligacji Cały czas utrzymuje się trend na chińsk...